oedenburg ansicht

Magyar? - ide kattints!

English speaking? - Follow the link!

Die Volksabstimmung im Jahr 1921 ist ein großes und wichtiges Thema auf unseren Seiten. 2021 - jährt sich das denkwürdige Ereignis zum hundertsten Mal, und so greifen auch wir das Thema immer wieder auf.

Hier die Gedanken, die uns ein deutschstämmiger Ödenburger übermittelt hat:

 Am 17. Februar 2021 erschien in der Online-Ausgabe der ungarischen Tageszeitung Magyar Nemzet ein Interview mit Ciprián Farkas, dem amtierenden Bürgermeister von Ödenburg (Sopron). Der Artikel trägt den bezeichnenden Titel „Heimkehr der Treuesten Stadt zur Schöpferkraft des Madjarentums“ (auf Ungarisch: „A leghűségesebb város visszatért a magyarság teremtő erejéhez“, Link: -hier lang -)

Hier ein Zitat aus diesem Text:

„Farkas Ciprián fontosnak tartja megjegyezni: idén december 14-én lesz a százéves évfordulója annak, hogy Sopron és nyolc környező község lakossága népszavazáson úgy döntött, Magyarországhoz kíván tartozni a jövőben is, így a magyar haza mellett fogadtak hűséget. Így lett Sopron a leghűségesebb város, és az ország más polgárai is ezzel a címmel azonosítják a települést.“

Die deutsche Übersetzung lautet wie folgt:

„Ciprián Farkas möchte daran erinnern, dass sich am 14. Dezember 2021 zum 100. Mal der Tag der Volksabstimmung jährt, bei der sich die Bewohner Ödenburgs und acht umliegender Ortschaften dafür entschieden, auch in Zukunft zu Ungarn zu gehören. Damit bezeugten sie ihre Treue gegenüber dem ungarischen Vaterland. So wurde Ödenburg zur „Civitas Fidelissima“ (die Treueste Stadt). Unter diesem Namen ist sie auch allen anderen Bürgern Ungarns ein Begriff.“

Im Endergebnis hat Herr Farkas zwar Recht. Es ist richtig, dass sich die Bevölkerung Ödenburgs und die acht abstimmenden Dörfer insgesamt mehrheitlich für Ungarn entschieden. Allerdings verschweigt der Herr Bürgermeister in diesem Interview die Kehrseite des Abstimmungsergebnisses. Zur Erinnerung:

Von den besagten acht Dörfern entschieden sich bekanntlich fünf für Österreich (siehe Artikel: "Volksabstimmung in Ödenburg und 8 Gemeinden"), die große Mehrheit ihrer Einwohner stimmte somit gegen Ungarn. Dennoch mussten auch diese Dörfer zwangsweise bei Ungarn bleiben. 25 Jahre später wurden sie dann - durch die Vertreibung des größten Teils ihrer deutschsprachigen Einwohner - erneut für ihr „Nein“ zu Ungarn bestraft. Die Deutsch-Ödenburger dagegen, die mit "Ja" für den Verbleib bei Ungarn gestimmt haben, wurden nochmal bestraft, auch sie entgingen nicht der Vertreibung.

Hat Herr Farkas vergessen, das zu erwähnen?

Ungarn brüstet sich bei vielen Gelegenheiten mit der Treue Ödenburgs – der „Civitas fidelissima“ – , ohne die Vertreibung der Deutsch-Ödenburger auch nur mit einem Wort zu erwähnen. Waren nicht gerade sie die „Treuen“, die die Stadt mit ihren Stimmen für Ungarn retteten?!

Das „ungarische Vaterland“ (magyar haza) aber ließ sie, nachdem sie ihre Schuldigkeit getan hatten, kaltlächelnd im Stich, weil sie keine Madjaren waren. Treue wurde nicht mit Treue vergolten.

Hier drängt sich der Vergleich mit dem Burgenland auf: Auch das Burgenland feiert im Jahr 2021 ein „Zentenarium“, nämlich seine 100-jährige Zugehörigkeit zu Österreich. Angesichts der Tragödie, die den Deutsch-Ödenburgern und den deutschsprachigen Einwohnern vieler Dörfer widerfuhr, können wir heute von ganzem Herzen dankbar sein, dass das Burgenland 1921 zu Österreich kam und seitdem bei Österreich verblieb.

Diesem Umstand ist es wohl zu verdanken, dass seine deutschsprachigen Einwohner bis zum heutigen Tage in der Heimat ihrer Vorfahren leben und ihre deutsche Muttersprache sprechen können. Überdies wandte Österreich im Gegenatz zu seinem östlichen Nachbarn keinerlei drastische Mittel an und ließ auch Madjaren und Kroaten unbehelligt in ihrer angestammten Heimat weiterleben.

Dieser Artikel wurde geschrieben, um bereits jetzt, Anfang März 2021, einseitige und unvollständige Aussagen im Zusammenhang mit der Ödenburger Volksabstimmung vor 100 Jahren festzuhalten, richtigzustellen und ggf. zu ergänzen. Wir stehen im Jahr des Volksabstimmungs-Zentenariums und fürchten in den kommenden Monaten eine Flut ähnlicher Unterschlagungen und einseitiger Darstellungen in den Medien.

Hoffen wir, dass sich unsere Befürchtungen nicht bewahrheiten und wir am 1. Januar 2022 sagen können:
"Das Gedenken an die Volksabstimmung 1921 war allen Beteiligten und Betroffenen gegenüber würdig und respektvoll!"

 

Ez a hűség?

Az 1921. évi népszavazás kiemelt fontosságú téma oldalainkon. Idén, azaz 2021-ben lesz az esemény 100. évfordulója, ezért foglalkozunk tüzetesebben vele.

Legutóbbi cikkünkben (Link - ide kattints!)

az ágfalvi nézőpontot mutattuk be, ma pedig egy németajkú soproni gondolatainak adunk hangot.

2021. február 17-én jelent meg a Magyar Nemzet napilap online verziójában Farkas Cipriánnal, Sopron polgármesterével készített interjú. A cikk címe jelentőségteljes: A leghűségesebb város visszatér a magyarság teremtő erejéhez. Ezen a linken érhető el: Link - ide kattints!

 Idézet a cikk szövegéből:

„Farkas Ciprián fontosnak tartja megjegyezni: idén december 14-én lesz a százéves évfordulója annak, hogy Sopron és nyolc környező község lakossága népszavazáson úgy döntött, Magyarországhoz kíván tartozni a jövőben is, így a magyar haza mellett fogadtak hűséget. Így lett Sopron a leghűségesebb város, és az ország más polgárai is ezzel a címmel azonosítják a települést.“

Végeredményben Farkas úrnak igaza van. Igaz, hogy Sopron lakossága és a szavazásban még részt vevő nyolc község összességében Magyarország mellett döntött. Azonban a polgármester az interjúban nem beszél a népszavazás eredményének másik oldaláról. Emlékeztetőül:

az említett nyolc község közül köztudottan öt Ausztria mellett voksolt (lásd az erre vonatkozó cikket: Népszavazás Sopronban és 8 községben (Link - ide kattints!) azaz a lakosság túlnyomó többsége Magyarország ellen szavazott. Ennek ellenére ezen községeknek is Magyarországnál kellett maradniuk. Negyedszázaddal később szinte minden németajkú lakost elűztek innen, így büntetve őket, hogy nemmel szavaztak és elutasították a Magyarországhoz tartozásukat. De a soproni németeket is büntették és elűzték, akik pedig többségükben a Magyarországhoz tartozás mellett igennel szavaztak.

Farkas úr megfeledkezett ezekről a részletekről?

Magyarország rendszeresen büszkélkedik Sopron hűségével, a „Civitas Fidelissimával“, a soproni németek elűzését azonban egy szóval sem említik. Holott nem pont ők voltak a „hűségesek,“ akik szavazatukkal megmentették Magyarország számára a várost? De miután megtették a dolgukat, a fent említett magyar haza szemrebbenés nélkül cserben hagyta őket, mert nem voltak magyarok. A hűséget nem hűséggel viszonozták.

Ezzel áll szemben Burgenland példája. Burgenland is centenáriumot ünnepel 2021-ben: Ausztriához tartozása 100. évfordulóját. A soproni németeket és a 8 község németajkú lakosságát ért tragédiával szemben mi elmondhatjuk, hogy őszintén hálásak vagyunk, amiért 1921-ben Burgenland Ausztriához került és azóta is Ausztria része.

Ennek köszönhetően a német nyelvű lakosok máig őseik otthonában élhetnek és anyanyelvüket beszélhetik. Keleti szomszédjával ellentétben Ausztria nem foganatosított semmiféle drasztikus intézkedést az itt élő magyarok és horvátok ellen, zavartalanul élhetik életüket felmenőik otthonában.

A cikk célja, hogy már most, 2021. március közepén a 100 évvel ezelőtti soproni népszavazással kapcsolatos egyoldalú és hiányos kijelentésekre rámutassunk, és azokat helyükre tegyük, illetve szükség esetén kiegészítsük. A népszavazás centenáriumának évében tartunk tőle, hogy a következő hónapokban hasonló csúsztatások özöne és az események egyoldalú bemutatása jelenik meg a sajtóban.

Reméljük, hogy aggodalmunk alaptalannak bizonyul, és 2022. január 1-én elmondhatjuk, hogy a 1921. évi népszavazásról történt megemlékezés méltó és tiszteletteljes volt minden résztvevővel és érintettel szemben.

The thing about loyalty …

The plebiscite in 1921 is a big and important topic for us. This year – 2021 – marks the centenary of this momentous occasion, and so we too are revisiting the event again and again.

Our last article focused on the views of the residents in Agendorf (Ágfalva), but today we want to convey to you the thoughts of an ethnic German from Ödenburg (Sopron):

On 17 February 2021, the online edition of the Hungarian daily, the Magyar Nemzet, featured an interview with Ciprián Farkas, the current mayor of Ödenburg. The article bore the descriptive title of “Most loyal town returns to the creative power of the Magyars” (in Hungarian: “A leghűségesebb város visszatért a magyarság teremtő erejéhez”, link: - here -)

Here is a quote from this article:
„Farkas Ciprián fontosnak tartja megjegyezni: idén december 14-én lesz a százéves évfordulója annak, hogy Sopron és nyolc környező község lakossága népszavazáson úgy döntött, Magyarországhoz kíván tartozni a jövőben is, így a magyar haza mellett fogadtak hűséget. Így lett Sopron a leghűségesebb város, és az ország más polgárai is ezzel a címmel azonosítják a települést.“

The English translation is as follows:

“Ciprián Farkas would like to point out that 14 December 2021 will be the centenary of the day of the plebiscite, when the inhabitants of Ödenburg and eight surrounding municipalities decided to remain part of Hungary. In doing so they demonstrated their loyalty to the Hungarian fatherland. This made Ödenburg the “Civitas Fidelissima” (the Most Loyal Town). It is also known to all other citizens of Hungary under this name.”

Mr Farkas is ultimately correct. He is right that the majority of the population of Ödenburg and the eight voting villages around it decided to remain in Hungary. However, in this interview the mayor glosses over the other side of the plebiscite result. As a reminder:

Of the eight villages in question, it is common knowledge that five voted in favour of Austria (see article: "Plebiscite in Ödenburg and 8 minicipalities"), thus the vast majority of their residents voted against Hungary. Nevertheless, these villages were forced to stay part of Hungary. 25 years later they were punished again for saying “no” to Hungary after the majority of their German-speaking inhabitants were driven out. But the German-speaking residents of Ödenburg, who voted “yes” to remain in Hungary, were also punished as they were driven out too.

Did Mr Farkas forget to mention this?

Hungary frequently takes great pride with the loyalty of Ödenburg – the “Civitas fidelissima” – without devoting a single word to the expulsion of the German-speaking inhabitants of Ödenburg. Were they not in fact the “loyal” ones, who saved the city for Hungary by means of their votes?!

Yet they were unscrupulously abandoned by the “Hungarian fatherland” (magyar haza) after they had done their duty, because they were not Magyars. Loyalty was not repaid with loyalty.

A comparison with Burgenland seems fitting here: In 2021, the federal state of Burgenland also celebrates a centenary, its 100 years of belonging to Austria. In light of the tragedy suffered by German-speaking inhabitants of Ödenburg and the many villages, we can be thankful to the bottom of our hearts that Burgenland joined Austria in 1921 and has since remained part of Austria.

It is probably thanks to this that Burgenland’s German-speaking inhabitants can still today live in the homeland of their forefathers and can speak their mother tongue of German. Moreover, in contrast to its neighbour to the east, Austria did not resort to any drastic measures, and left the Magyars and the Croats to continue living undisturbed in their ancestral homeland.

 

This article was written for the purposes of recording, correcting, and where necessary supplementing, in early March 2021, the one-sided and incomplete information surrounding the Ödenburg plebiscite 100 years ago. We are in the year of the plebiscite centenary and fear that in the coming months there will be a flood of similar suppression and one-sided representation in the media.
We hope that our concerns are not proved right, and that on 1 January 2022 we can say:
“The commemoration of the 1921 plebiscite was dignified and respectful to all those involved and affected!”